PSIHOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS CENTRS "DŪJAS"

Jēkabpils novadā

Rehabilitācijas centrs “Dūjas” tika atklāts 2010.gadā ar Mārtiņa fonda atbalstu.

Centrā notiek psihosociālā rehabilitācija bērniem ar īpašajām vajadzībām, kā arī šo bērnu vecākiem, bērniem un pusaudžiem no Jēkabpils novada daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, onkoloģijas pacientiem no visas Latvijas, senioriem un cilvēkiem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Rehabilitācijas centra projekti atbilst zaļās domāšanas idejai – tā ir psihosociālā rehabilitācija, izmantojot Latvijas dabas rekreācijas resursus, iesaistot vietējos lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus.

Rehabilitācijas centrs “Dūjas” unikālās īpašības

Vecāku iesaiste

  • Vienīgais centrs bērniem ar īpašām vajadzībām, kur rehabilitācijas programmās piedalās arī bērnu vecāki, saņemot psiholoģisko atbalstu ģimenai kopumā

  • Vecāku apmācības un kursi

  • Individuāla pieeja

Vienīgais psiholoģiskās rehabilitācijas centrs Latgalē

  • Psiholoģiskās rehabilitācijas centrs „Dūjas” atrodas Jēkabpils novada Kalna pagastā.

  • Vienīgais bērnu un vecāku psiholoģiskās rehabilitācijas centrs Sēlijas reģionā un viens no retiem – Latgales reģionā;

Sociālā integrācija

"Dūjas" ir vienīgais rehabilitācijas centrs, kur bērni ar īpašām vajadzībām nometnes laikā tiek integrēti sabiedrībā, jo nometnēs - rehabilitācijas programmās piedalās arī veseli bērni no Jēkabpils novada/ pilsētas sociāli nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Atbalsts sievietēm pēc smagiem pārdzīvojumiem

Rehabilitācijas centrā palīdzību sniedz arī sievietēm pēc smagām slimībām un sievietēm ar psiholoģiskām grūtībām, sekmējot viņu pašcieņas, pašapziņas un garīgā spēka pieaugumu.

Projektu organizatoriskā komanda

Elita Keiša
Mārtiņa fonda un RC Dūjas vadītāja

Nometņu vadītāji

ATMIŅU GALERIJA

Mārtiņa Fonds 2009. gada pavasarī no Jēkabpils novada Kalna pagasta ilglaicīgā nomā saņēma bijušo Biržu mežniecības ēku, ko par ziedojumiem rekonstruēja.

Uz 2010. gada 1.aprīli tika veikta ēkas sienu rekonstrukcija, siltināšana, elektrotīklu instalācija, kanalizācijas un ūdensvada tīklu ierīkošana, uzsākts darbs pie ēkas iekšdarbiem, lai jau 2010. gada vasarā varētu atvērt centru "Dūjas".

Lielā Talka 2010.gada aprīlī

Pateicoties brīvprātīgo atbalstam, darbs pie Psihloģiskās rehabilitācijas centra Dūjas idejas sāka realizēties 2010.gadā, klātesot vairāk kā 30 palīgiem tika sakopta teritorijas apkārte, lai varētu jau notikt pirmie pasākumi vasaras izskaņā.

Atmiņu izraksts no iepriekšējās mājaslapas: pirms Rehabilitācijas centra Dūjas atklāšanas

30.09.2009. g "Dūjas"

"Jau 10 gadus pēc kārtas tiek organizētas bērnu rehabilitācijas vasaras nometnes ar devīzi "Uzdāvināsim bērniem krāsainu vasaru!”

Nometņu ietvaros bērniem bija iespēja ne tikai atpūsties, spēlēt spēles, bet arī piedalīties dažādās nodarbībās, piemēram, mūzikas un mākslas terapijās, kopā ar vecākiem mācīties nūjot, kas ir veselīgs un visiem pieejams sporta veids. Mammām papildus bija iespēja saņemt aromterapiju, elpošanas un kustību vingrinājumus, saņemt psihologa konsultācijas.

Tas, ka šāda veida rehabilitācijas centri ir nepieciešami un pieprasījums pēc to pakalpojumiem ar katru gadu pieaug, liecina faksts, ka jau otro gadu pēc kārtas vienas vasaras rehabilitācijas nometnes vietā Mārtiņa Fonds organizēja 2 nometnes „Uzdāvināsim bērniem krāsainu vasaru!”. 2009. g. sniegta rehabilitācija 73 cilvēkiem, bērniem vecumā no 6 līdz 15 gadiem un viņu vecākiem. Vienas nometnes izmaksas ir aptuveni Ls 4000. 2010.g. šim mērķim plānots savākt Ls 11 200 un organizēt 3 nometnes."