PROJEKTU GALERIJA

Labākais laiks, kad iestādīt koku bija pirms 20 gadiem, otrs labākais laiks ir tagad.

/Ķīniešu sakāmvārds

IKGADĒJIE PROJEKTI


Katru gadu projektu ietvaros RC Dūjas tiek organizētas šādas programmas:

Veselības programmas nometnes

"Mēs esam kopā"


Bērniem ar speciālām vajadzībām kopā ar vienu no vecākiem
Galvenās aktivitātes – radoša darbošanās – mūzikas, mākslas, deju-kustību terapija, psiholoģiskā atbalsta pasākumi, fiziskās aktivitātes: koriģējošā vingrošana, meditācijas, peldēšanās, rīta vingrošana.

Nometnēs tiek uzlabota psiholoģiskā, emocionālā un fiziskā veselība gan bērniem, gan vecākiem. Veicināta izpratne un iecietība pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo nometnē piedalās gan veselie bērni, gan bērni ar funkcionālie traucējumiem.

Nometnes pusaudžiem un jauniešiem

"Labo sajūtu darbnīcas"


Ar mērķi veicināt jauniešu interesi par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, iesaistot jauniešus mērķtiecīgās fiziskajās aktivitātēs. Papildināt pusaudžu zināšanas, prasmes un iemaņas par veselīgu uzturu. Nometnes programmā arī ir iekļautas nodarbības ar psihologu, kas palīdz saprast, piedzīvot, pārdzīvot un veidot uzvedības modeļus saistībā ar šādiem jautājumiem: pašvērtējums, stiprās puses, resursi grūtību pārvarēšanai. Jogas nodarbībās: pašregulācija, pašefektivitāte, stresa pārvarēšanas paņēmieni, meditācija.

Fiziskās aktivitātes: norūdīšanās, spēka un izturības vingrojumi.

Nometnes dalībnieki: bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Atbalsta un rehabilitācijas programma sievietēm

"Šodiena ir mana mīļākā diena"


Diena domāta sievietēm, kurām ir bērni ar īpašajām vajadzībām, sievietēm, kuras pārcietušas kādu smagu slimību, sievietēm, kuras jūtas nomāktas, izdegušas, depresīvas, nogurušas.

Programmā: psiholoģiskā atbalsta grupa, individuālas konsultācijas, joga, mākslas terapija, fiziskās aktivitātes (nūjošana, krokets), pirts procedūras, u.c.

Atbalsts onkoloģijas pacientiem

"Spēka avots"


No 2019.gada Dūjās notiek biedrības Dzīvības koks psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem.

Psihosociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz pārvarēt slimības sekas, stiprināt sociālās saites un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Tas ir process, kura laikā cilvēks mācas sadzīvot ar sevi un savu diagnozi, uzkrāj spēkus un enerģiju, lai spētu palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem.


Papildus informācija un pieteikšanās programmai Dzīvības koks mājaslapā: PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA „SPĒKA AVOTS” - DZĪVĪBAS KOKS (dzivibaskoks.lv)

PROJEKTI ar LAD Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības Pārvaldes atbalstu

LAD Viduslatvijas Reģionālā Lauksaimniecības Pārvalde

Mārtiņa Fonda realizētie projekti:

 • 2011.gads Rekreācijas centra izveidošana – attiecināmo izmaksu summa LVL 13996.92 , īstenošanas termiņš 2012.gada 30 oktobris.

 • 2012.gada 22.maijs - 2013.gada 25.septembris Kroketa laukuma ierīkošana - attiecināmo izmaksu summa LVL 5474.86

 • 2013.gada 29.aprīlis – 2014.gada 30.jūlijs Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanai un nodrošināšanai, attiecināmo izmaksu summa LVL 4448.83

 • 2016.gada jūnijs - 2017.gada novembris "Dūjās" silti un mājīgi - Apkures sistēmas rekonstrukcija - jauni radiatori visā mājā un jauns granulu apkures katls kopējo izmaksu summa 188161,07 EUR, MF ieguldījums 1886,11 EUR Projekta mērķis: Samazināt rehabilitācijas centra "Dūjas" uzturēšanas izmaksas apkures periodā, samazināt siltuma zudumus – ir pilnībā sasniegts!

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

2020.gada 20.marts – 2021.gada 26.maijs Projekts Dūjām būt!

Rekonstruēta lielā laipa pie rekreācijas centra, atjaunota mājas fasāde, ielikti jauni logi 1.stāvā (11 gab.), uzlikts akmens bruģis mājas pagalmā. Kopējo izmaksu summa 29857,47 Eur. no tā Mārtiņa Fonda ieguldījums 2985,74 Eur.


2020-2021 Projekts Dūjām būt!

2020.gada 20.marts – 2021.gada 26.maijs

Rekonstruēta lielā laipa pie rekreācijas centra, atjaunota mājas fasāde, ielikti jauni logi 1.stāvā (11 gab.), uzlikts akmens bruģis mājas pagalmā. Kopējo izmaksu summa 29857,47 Eur. no tā Mārtiņa Fonda ieguldījums 2985,74 Eur.

Labklājības ministrijas atbalsts


Liels paldies Labklājības Ministrijai, ar kuras laipnu atbalstu psiholoģisko palīdzību Dūjās saņem daudz vairāk Latvijas iedzīvotāju un ceram, ka spēsim palīdzēt savas valsts ļaudīm kopā arī turpmāk.

Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2017. gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1. pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” 2017. gadam” līdzfinansē 2017. gadā Nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontiem

Līguma summa 2017.gadā ir 6500 EUR . Par šiem līdzekļiem Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas tika nomainīti logi 1.stāvā (1 standarta izmēra, 1 mazais) un 2.stāvā (2 lielie, 4 mazie), nomainīts koka bruģis pret akmens bruģi mājas priekšā 80m2

Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” 2015.gadam” līdzfinansē 2015.gadā Nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

Līguma summa 2015.gadā ir 10 000 EUR .

Par šiem līdzekļiem Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas tika :

 • Veikts Dūju mājas 1. un 2. stāva kosmētiskais remonts (pārkrāsotas sienas, nokrāsoti logu rāmji)

 • Uzlabota 1.stāva dušas telpa (uzliktas jaunas grīdas flīzes vajadzīgajā slīpumā, ielikta jauna noteka dušā)

 • Pārmūrēts ieejas lievenis ar neslīdošām flīzēm

Ielikti logi „Jogas namiņam”

Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” darbības nodrošināšanai 2014.gadam” līdzfinansē 2014.gadā Nodibinājuma darbību.

Līguma summa 2014.gadā ir 30 000 EUR .

Par šiem līdzekļiem tiks nodrošināta Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas:

 • Nomas maksa

 • Telefona, interneta abonēšanas maksa

 • Elektroenerģijas izdevumi

 • Remonta izdevumi

 • Atlīdzība rehabilitācijas centra vadītājam, grāmatvedim, vienam psihologam, vienam pedagogam un saimniecības vadītājam.

 • Izdevumi malkas iegādei.

PASĀKUMU GALERIJA

Dūjās ciemojas Valsts prezidents

Rehabilitācijas centra Dūjas atklāšana

NOMETNES

Nometņu programmās iekļautās nodarbības ar psihologu palīdz saprast, piedzīvot, pārdzīvot un veidot uzvedības modeļus saistībā ar šādiem jautājumiem:

 • Kāds es esmu un kā varu sevi novērtēt? (pašvērtējums, stiprās puses, resursi grūtību pārvarēšanai).

 • Kā es pārvaru dzīves grūtības? Vai ir arī citi uzvedības varianti? (pašregulācija, pašefektivitāte, stresa pārvarēšanas paņēmieni, mākslas terapija, joga, meditācija, fiziskās aktivitātes)

 • Veselīga uztura darbnīcas tiek veidotas pusaudžu zināšanas, prasmes un iemaņas par veselīgu uzturu.

 • Fiziskās aktivitātes - tiek izveidota katram pieejami spēka vingrojumi sava ķermeņa attīstībai, iemācīties norūdīt sevi, lai turpmāk uzturētu sevi veselīgā un stiprā fiziskā formā.

 • Joga – elpošanas vingrojumi, ķermeņa pašregulācija.

 • Apkārtējās dabas iepazīšana, izzināšana- augu iepazīšana, spēja orientēties apkārtnē.

NOMETNES 2018-2021

Ieskats Mārtiņa Fonda vasaras un ziemas nometnēs
"Labo sajūtu darbnīcas"

Nometnes pusaudžiem un jauniešiem ar mērķi veicināt jauniešu interesi par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, iesaistīt jauniešus mērķtiecīgās fiziskajās aktivitātēs.


Nometnes dalībnieki: bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 17 gadiem, vai nometnes bērniem un jauniešiem, kuru vecāki ir ar īpašām vajadzībām, vai kuru ģimenēs ir kāds tuvinieks ar invaliditāti.


Vairāk bilžu Mārtiņa fonda Facebook lapā.

ZIEMAS NOMETNES 2012

NOMETNES 2011

NOMETNES 2010

Ieskats Mārtiņa Fonda organizētās nometnēs

Jau no 2000. gada Mārtiņa Fonds organizē bērnu rehabilitācijas vasaras nometnes ar devīzi "Mēs esam kopā!” Agrāk tās tika realizētas dažādās lokācijās, pēc iespējām.
Vienmēr n
ometņu ietvaros bērniem bija iespēja ne tikai atpūsties, spēlēt spēles, bet arī piedalīties mūzikas un mākslas terapijas nodarbībās, kopā ar vecākiem mācīties nūjot, kas ir veselīgs un visiem pieejams sporta veids. Mammām papildus bija iespēja saņemt aromterapiju, elpošanas un kustību vingrinājumus, saņemt psihologa konsultācijas.

VIDEO GALERIJA