KĀ PALĪDZĒT
MĀRTIŅA FONDAM?

Par dzīvību, par sauli dziedu...

Centrs Dūjas darbojas ar Mārtiņa fonda un citu atbalstītāju ziedojumiem

Mārtiņa fonds izsaka pateicību ikvienam, kurš ir palīdzējis un piedalījies mūsu projektos, kas dod iespēju bērniem un pieaugušajiem veiksmīgāk veseļoties un rast spēkus turpmākai dzīvei!
Bez šīs palīdzības mēs nebūtu tik daudz paveikuši!

KĀ PALĪDZĒT Mārtiņa Fondam veiksmīgi darboties arī turpmāk...


Mārtiņa Fonds aicina ziedot Finansiālus līdzekļus fonda realizētajiem projektiem un Rehabilitācijas centra Dūjas attīstībai. Aicinam ziedot arī ar materiāliem un iesaistīties brīvprātīgajā darbā!

Finansiālais atbalsts

Aicinām ziedot pārskaitījuma veidā uz norādīto konta numuru:


SEB Banka

LV84UNLA0002031469808


Nodibinājums "Mārtiņa Fonds"

Reģ.Nr.40008018975

Materiālais
atbalsts

Nepieciešami:

  • būvmateriāli remontiem,

  • saimniecības preces,

  • dārza mēbeles,

  • darbarīki,

  • u.c. noderīgas lietas.

Brīvprātīgo iesaiste

Mārtiņa Fonds aicina savā pulkā arī brīvprātīgos, kas gatavi ziedot savu laiku, savu darbu un idejas fonda izaugsmei.

MĀRTIŅA FONDAM IR PIEŠĶIRTS SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS STATUSS, KAS DOD UZŅĒMUMIEM, KURI ZIEDO TAM LĪDZEKĻUS, SAŅEMT LATVIJAS LIKUMDOŠANĀ PAREDZĒTO NODOKĻU ATVIEGLOJUMUS

  • Reģistrācijas apliecība

  • Ziedojuma Atļauja


Papildus informācijai sazinieties : +371 29288220

Sabiedriskā labuma statuss

Ziedojot Mārtiņa Fondam, privātpersonām un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

  • Fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20% no gūtā apliekamā ienākuma. Atlaides iespējams saņemt, iesniedzot ikgadējo iedzīvotāju ienākuma deklarāciju.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

  • juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:


1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;


2)
neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;


3)
samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm.


VID mājaslapā pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.

Nodibinājums "Mārtiņa Fonds"

Reģ.Nr.40008018975

Adrese: Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050

Tālrunis: 29288220


Atbalstam un ziedojumiem:

SEB Banka, Rīdzenes filiāle, UNLALV2X, LV84UNLA0002031469808